ਅੰਕ ਵਿਗਿਆਨ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਜਾਣੋ ਇਸ ਅੰਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਜੁੜਿਆ ਹੈ


ਅੰਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸੰਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਦੇਵਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਦੇਵਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅੰਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸੰਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਂ ਦੇਵਤੇ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਦੇਵਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ 17 ਸਤੰਬਰ ਹੈ। ਅੰਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦਾ ਮੁਲੰਕ 8 ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਕਾਰਪੀਓ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ 17 ਸਤੰਬਰ ਹੈ। ਅੰਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸਦਾ ਮੁਲੰਕ 8 ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ 12 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਕਾਰਪੀਓ 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਅੰਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ 8 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਕਸ ਨੰਬਰ 8 ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੂਲ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅੰਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ 8 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਡੀਕਸ ਨੰਬਰ 8 ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮੂਲ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਨੰਬਰ 8 ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਰ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ, ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੂਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਨੰਬਰ 8 ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ, ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੂਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੂਲ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।

ਮੂਲ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।

ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੂਲ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਸ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੂਲ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਸ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਨੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰਬਰ 8 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਅੰਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 8 ਨੰਬਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਨੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਨੰਬਰ 8 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਅੰਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 8 ਨੰਬਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 28 ਮਈ 2024 10:31 AM (IST)

ਐਸਟ੍ਰੋ ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ

ਐਸਟ੍ਰੋ ਵੈੱਬ ਕਹਾਣੀਆਂSource link

 • Related Posts

  ਸੁੰਦਰਤਾ ਟਿਪਸ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅੰਬ ਦੇ ਫੇਸ ਪੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

  ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ…

  ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ

  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਤਾਰੇ, ਰਾਧਿਕਾ-ਅਨੰਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ

  ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਤਾਰੇ, ਰਾਧਿਕਾ-ਅਨੰਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ

  ਸੁੰਦਰਤਾ ਟਿਪਸ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅੰਬ ਦੇ ਫੇਸ ਪੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

  ਸੁੰਦਰਤਾ ਟਿਪਸ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅੰਬ ਦੇ ਫੇਸ ਪੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

  ISIS ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅਲ-ਬਗਦਾਦੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਸਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

  ISIS ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅਲ-ਬਗਦਾਦੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਸਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

  Anant Ambani Wedding: ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ-ਰਾਧਿਕਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੰਢ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ

  Anant Ambani Wedding: ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ-ਰਾਧਿਕਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੰਢ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ

  ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ

  ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ

  ਅਨੰਤ-ਰਾਧਿਕਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਇਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਰੇਖਾ ਤੇ ਅਮਿਤਾਭ-ਜਯਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ

  ਅਨੰਤ-ਰਾਧਿਕਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਇਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਰੇਖਾ ਤੇ ਅਮਿਤਾਭ-ਜਯਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ