ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ?


ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ 40 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧਿਆ ਤਾਪਮਾਨ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

 • ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ: ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 
 • ਹਲਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ: ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ, ਢਿੱਲੇ ਅਤੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।
 • ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਾਹਰ ਜਾਓ: ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੋਪੀ, ਸਨਗਲਾਸ ਅਤੇ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ। 
 • ਠੰਢੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਹੋ: ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਢੀ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਜਾਂ ਕੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਠੰਢੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
 • ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ: ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਿਆ, ਭੁੰਨਿਆ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਹੀਟਵੇਵ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੋ
ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟਵੇਵ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰੀ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ, ਥਕਾਵਟ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। 

ਫਸਟ ਏਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ
ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਸਾਵਧਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ
ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ।  ਹੀਟਵੇਵ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਜੇਕਰ ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।Source link

 • Related Posts

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਦਾ ਬਰੀਫਕੇਸ ਬਜਟ ਬਹੁਤੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਬਹੀ ਖਟਾ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,…

  ਸੁੰਦਰਤਾ ਟਿਪਸ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅੰਬ ਦੇ ਫੇਸ ਪੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

  ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ: ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਮੀਰ! ਇਸ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਨੇ ਸਿਰਫ 8 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

  ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ: ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਮੀਰ! ਇਸ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਨੇ ਸਿਰਫ 8 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

  ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ 3 ਸੀਰੀਜ਼ ਬੂਜੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਖਰਬੰਦਾ ਅਤੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਕੈਰੀਅਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਲੇਨ ਲਵ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਹੋਰ

  ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ 3 ਸੀਰੀਜ਼ ਬੂਜੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਖਰਬੰਦਾ ਅਤੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਕੈਰੀਅਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਲੇਨ ਲਵ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਹੋਰ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਦਾ ਬਰੀਫਕੇਸ ਬਜਟ ਬਹੁਤੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਦਾ ਬਰੀਫਕੇਸ ਬਜਟ ਬਹੁਤੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ

  ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 2024 ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਨੇਤਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ

  ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 2024 ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਨੇਤਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ

  HDFC ਬੈਂਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ sbi ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 10 ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ

  HDFC ਬੈਂਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ sbi ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 10 ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ

  ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਤਾਰੇ, ਰਾਧਿਕਾ-ਅਨੰਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ

  ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਤਾਰੇ, ਰਾਧਿਕਾ-ਅਨੰਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ