ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ: ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।


ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ< /h3 >

ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਈ ਗਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਮਦਨ ਅਰਥਾਤ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ, ਫਾਰਮ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ, ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ, ਟਾਊਨ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10,000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਆਬਾਦੀ 1 ਲੱਖ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਬਾਦੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। .

ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਦਰ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਕਾਂਕ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 54 (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਜੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਘਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗਲੋਬਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਪਿਆ, RBI ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਖਾਸ ਪਲਾਨSource link

 • Related Posts

  ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਐਚਯੂਐਲ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਸੈਕਸ-ਨਿਫਟੀ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ

  ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 16 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਬੰਦ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਸੈਂਸੈਕਸ-ਨਿਫਟੀ ਸੂਚਕਾਂਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਫਟੀ ਮਿਡਕੈਪ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ…

  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਟਵੇਵ ਹੁਣ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ RBI MPC ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ

  ਭਾਰਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੰਕੜੇ: ਜੂਨ 2024 ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜੋ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਦਿਲ ਦਾ ਫਟਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ?

  ਦਿਲ ਦਾ ਫਟਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ?

  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

  ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ OBC ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

  ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ OBC ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

  ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਐਚਯੂਐਲ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਸੈਕਸ-ਨਿਫਟੀ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ

  ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਐਚਯੂਐਲ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਸੈਕਸ-ਨਿਫਟੀ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ

  ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਮਰਚੈਂਟ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟਵਿੰਕਲ ਖੰਨਾ ਦਾ ਪਰਸ ਫੜਿਆ, ਨੇਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

  ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਮਰਚੈਂਟ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟਵਿੰਕਲ ਖੰਨਾ ਦਾ ਪਰਸ ਫੜਿਆ, ਨੇਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

  ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਮਿਥਿਹਾਸ ਬਨਾਮ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ abp ਹਿੰਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਰੀਜ਼

  ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਮਿਥਿਹਾਸ ਬਨਾਮ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ abp ਹਿੰਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਰੀਜ਼