ਕੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਾਗਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ


ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੂਡ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਹੱਲ…

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ

 • ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ : ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ।
 • ਖ਼ਰਾਬ ਮੂਡ: ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।
 • ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ: ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਲਦੀ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ: ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਲਦੀ ਸੌਣ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ

ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰੋ। ਬੱਚੇ ਮੱਧਮ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸਹੀ ਰੱਖੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਲਦੀ ਸੌਂਵੇ, ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਠੀਕ ਰੱਖੋ। ਨਾ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਵੇਰੇ ਬਾਹਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰੋ
ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਥੱਕ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੌਂ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿਲ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਣੋ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?Source link

 • Related Posts

  ਕਾਮਿਕਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 2024 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਵਨ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

  ਕਾਮਿਕਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 2024: ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸੱਚੇ…

  ਕੀ ਵੈਸਟ ਨੀਲ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ

  ਕੀ ਵੈਸਟ ਨੀਲ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ Source link

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦੇ ਗੂੰਜ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ

  ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦੇ ਗੂੰਜ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ

  ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਕੋਇਰਾਲਾ ਜੈਕੀ ਸ਼ਰਾਫ ਦੀ ਫਿਲਮ ਅਗਨੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ‘ਤੇ 28 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਅਣਜਾਣ ਤੱਥ

  ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਕੋਇਰਾਲਾ ਜੈਕੀ ਸ਼ਰਾਫ ਦੀ ਫਿਲਮ ਅਗਨੀ ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ‘ਤੇ 28 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਅਣਜਾਣ ਤੱਥ

  ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ

  ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ

  ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਕਿਉਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ? ਗੀਤ? ਅਭਿਨੇਤਰੀ? ਬਿਰਤਾਂਤ?

  ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਕਿਉਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ? ਗੀਤ? ਅਭਿਨੇਤਰੀ? ਬਿਰਤਾਂਤ?

  ਕਾਮਿਕਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 2024 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਵਨ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

  ਕਾਮਿਕਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 2024 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਵਨ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

  ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਦਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ

  ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਦਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ