ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ. ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ: ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹ ਕਹੇਗਾ


ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਦੋਵਾਂ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਰਗੜਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਟਿਪਸ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕੋਗੇ।

ਅਲਮ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ

ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫਿਟਕਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਟਕਰੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੰਮੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਟਕਰੀ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਘੋਲ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਧੋ ਲਓ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰਗੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਫਟਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੋਲਗੇਟ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ

ਕੋਲਗੇਟ, ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਗਲ ‘ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਲਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ‘ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇਕ ਘੰਟੇ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਲਗੇਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਗੜੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ‘ਤੇ ਜੰਮੀ ਗੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਫਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਿੰਬੂ-ਸੋਡਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਅਲਮ ਅਤੇ ਕੋਲਗੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ-ਸੋਡੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਡਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਨਿੰਬੂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਓ। ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਡਾ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਗੜੋ। ਲਗਭਗ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੈਟਰੀਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਲੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਨੁਸਖੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਫਰੀ।Source link

 • Related Posts

  ਕਾਮਿਕਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 2024 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਵਨ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

  ਕਾਮਿਕਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 2024: ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸੱਚੇ…

  ਕੀ ਵੈਸਟ ਨੀਲ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ

  ਕੀ ਵੈਸਟ ਨੀਲ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ Source link

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਕਿਉਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ? ਗੀਤ? ਅਭਿਨੇਤਰੀ? ਬਿਰਤਾਂਤ?

  ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਕਿਉਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ? ਗੀਤ? ਅਭਿਨੇਤਰੀ? ਬਿਰਤਾਂਤ?

  ਕਾਮਿਕਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 2024 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਵਨ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

  ਕਾਮਿਕਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 2024 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਵਨ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

  ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਦਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ

  ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਦਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ

  ਬਿੱਗ ਬੌਸ OTT 3 ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

  ਬਿੱਗ ਬੌਸ OTT 3 ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

  ਕੀ ਵੈਸਟ ਨੀਲ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ

  ਕੀ ਵੈਸਟ ਨੀਲ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ

  Dibrugarh Express Train Accident latest updates 3 ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 30 ਜ਼ਖਮੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਧਮਾਕਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ 3 ਦੀ ਮੌਤ, ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

  Dibrugarh Express Train Accident latest updates 3 ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ 30 ਜ਼ਖਮੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਧਮਾਕਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ | ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ 3 ਦੀ ਮੌਤ, ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ