ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ


ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟਿਪਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ

ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਗਰਮ ਹਵਾ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ, ਬੇਜਾਨ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿਪਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਤੋਂ 8 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੋਵੇਂ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟੋਲਾਈਟ ਜਾਂ ਓਆਰਐਸ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਫਿੱਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਲੈਕਟਰੋਲਾਈਟ ਜਾਂ ਓਆਰਐਸ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਘਬਰਾਹਟ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਨ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ

ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਨਬਰਨ, ਝੁਰੜੀਆਂ, ਮੁਹਾਸੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਕਅੱਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੇਕਅੱਪ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਕਅੱਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਾਰ ਲਓ। ਮੇਕਅੱਪ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅੱਪ ਰਿਮੂਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਖਾਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬੋਟੌਕਸ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰਮਲ ਫਿਲਰ, ਜੋ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ? ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਣੋSource link

 • Related Posts

  ਸਾਵਣ 2024 ਸ਼ਰਵਣ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ ਜਾਣੋ ਤੀਜ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖਾਂ

  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 15,000 ਰੁਪਏ Source link

  ਕੇਰਲ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਨਿਪਾਹ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ

  ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ: ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਰਮਣ ਹੈ। ‘ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਕੋਇਨਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਕਰੀਅਰ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ

  ਕੋਇਨਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਕਰੀਅਰ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ

  ਸਾਵਣ 2024 ਸ਼ਰਵਣ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ ਜਾਣੋ ਤੀਜ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖਾਂ

  ਸਾਵਣ 2024 ਸ਼ਰਵਣ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ ਜਾਣੋ ਤੀਜ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖਾਂ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਏਈ ਬਹਿਰੀਨ ਕੁਵੈਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਓਮਾਨ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਏਈ ਬਹਿਰੀਨ ਕੁਵੈਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਓਮਾਨ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ 15000 ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ 15000 ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਭਾਰਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਭਾਰਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ

  ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਹੀਰ ਇਕਬਾਲ |

  ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਹੀਰ ਇਕਬਾਲ |