ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਸੁਝਾਅ


ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 9-10 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀਟਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਨਸਟ੍ਰੋਕ ਜਾਂ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਧੁੱਪ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ.

ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 104°F (40°C) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੜਚਿੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ.

ਲਾਲ, ਗਰਮ ਅਤੇ ਰੰਗੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣ ਵੀ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿਰਦਰਦ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਲਟੀਆਂ, ਮਤਲੀ, ਦਸਤ, ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਕੂਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੋ।

ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧੁੱਪ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਰੇਕ ਲਓ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਰੱਖੇਗਾ।

ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਅੰਬ ਦਾ ਜੂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ। ਫਲਾਂ ਦਾ ਜੂਸ, ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ, ਪੁਦੀਨਾ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੱਛਰਾਂ ਨੇ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਘਾਹ ਨੂੰ ਘਰ ‘ਚ ਰੱਖੋ, ਇਕ ਵੀ ਮੱਛਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈਲਥ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ-
ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ (BMI) ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ

ਉਮਰ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਉਮਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋSource link

 • Related Posts

  ਗੁਜਰਾਤ ਚੰਡੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ

  ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ: ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ…

  ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ

  ਲੋਕ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਮੀ ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ!

  ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਮੀ ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ!

  ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ: ਟਰੰਪ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਕ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀ-ਮਾਰਕੀਟ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 55% ਵਧਿਆ

  ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ: ਟਰੰਪ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਕ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀ-ਮਾਰਕੀਟ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 55% ਵਧਿਆ

  Uljh Trailer Launch Event: ‘ਉਲਝ’ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਂਚ ਈਵੈਂਟ ‘ਚ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਹਨਵੀ ਕਪੂਰ, ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ

  Uljh Trailer Launch Event: ‘ਉਲਝ’ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਂਚ ਈਵੈਂਟ ‘ਚ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਹਨਵੀ ਕਪੂਰ, ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ

  ਗੁਜਰਾਤ ਚੰਡੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ

  ਗੁਜਰਾਤ ਚੰਡੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ

  ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਅਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਤਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ

  ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਅਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਤਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ

  ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਅਤੇ ਫੀਸ

  ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਅਤੇ ਫੀਸ