ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਟਿਪਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਫਲੂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ


ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਫਲੂ: ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਲਟੀਆਂ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਫਲੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਈ ਬੱਚੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਵਾਇਰਲ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰਾਇਟਿਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੇਟ ਫਲੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਰੋਕਥਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।

ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੇਟ ਫਲੂ
ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ‘ਚ ਤਾਪਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਾਣਾ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਰੋਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਐਸਟ੍ਰੋਵਾਇਰਸ ਨਾਮਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਟ ਫਲੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਸਟੰਪ ਫਲੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ, ਨਮੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਧਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੇਟ ਫਲੂ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਬਾਸੀ ਜਾਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤ, ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ, ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਕੜਵੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪੇਟ ਫਲੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੇਟ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
ਭੁੱਖ ਦੀ ਕਮੀ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ
ਉਲਟੀ ਅਤੇ ਦਸਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਬੁਖ਼ਾਰ
ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦਰਦ

ਪੇਟ ਦੇ ਫਲੂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ

ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਭੋਜਨ ਖਾਓ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰੋ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ।
ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਨਾ ਖਾਓ।

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈਲਥ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ-
ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ (BMI) ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ

ਉਮਰ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਉਮਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋSource link

 • Related Posts

  ਦਿਲ ਦਾ ਫਟਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ?

  ਦਿਲ ਦਾ ਫਟਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਕੰਧ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ…

  ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਮਿਥਿਹਾਸ ਬਨਾਮ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ abp ਹਿੰਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਰੀਜ਼

  ਅਕਸਰ, ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ‘ਚ ਕੈਫੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 2050 ਤੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ

  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 2050 ਤੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ

  ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਜੇਡੀਐਸ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ

  ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਜੇਡੀਐਸ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ

  ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ DPSUs ਲਈ 346 ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ

  ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ DPSUs ਲਈ 346 ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ

  ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਨੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੂੰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਜੇਮਸ ਕੈਮਰਨ ਫਿਲਮ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ | ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਨੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੇ ‘ਅਵਤਾਰ’ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ

  ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਨੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੂੰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਜੇਮਸ ਕੈਮਰਨ ਫਿਲਮ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ | ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਨੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੇ ‘ਅਵਤਾਰ’ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ

  ਦਿਲ ਦਾ ਫਟਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ?

  ਦਿਲ ਦਾ ਫਟਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ?

  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ