ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਬੱਚਤ ਸੁਝਾਅ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ SIP ਜਾਣੋ


ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਟਿਪਸ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਦਿ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ।

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਕਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਜੋ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰਕਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇ।

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ SIP ਯਾਨੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, SIP ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, SIP 12 ਤੋਂ 16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਚਾਈਲਡ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਲ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਗਿਫਟ ਫੰਡ, ਚਿਲਡਰਨ ਐਸੇਟਸ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਕਰੀਅਰ ਪਲਾਨ ਆਦਿ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਫੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਟਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਪਾਰਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ…Source link

 • Related Posts

  ਸਾਵਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਖਾਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਲੌਕੀ ਦੀ ਖੀਰ

  ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ…

  ਅਦਰਕ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹੋ

  ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਦੇ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2050 ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ

  ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2050 ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ

  ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੁਸਪੈਠ: PAK ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤ, LOC ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਰਿਆ

  ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੁਸਪੈਠ: PAK ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤ, LOC ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਰਿਆ

  ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ BSE ਸੈਂਸੈਕਸ nse nifty50 ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ

  ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ BSE ਸੈਂਸੈਕਸ nse nifty50 ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ

  ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨਤਾਸਾ ਸਟੈਨਕੋਵਿਕ ਦਾ ਤਲਾਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜੂਤਾ ਚੁਰਾਈ ਰਸਮ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੰਖੁਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 5 ਲੱਖ

  ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨਤਾਸਾ ਸਟੈਨਕੋਵਿਕ ਦਾ ਤਲਾਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜੂਤਾ ਚੁਰਾਈ ਰਸਮ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੰਖੁਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 5 ਲੱਖ

  ਸਾਵਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਖਾਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਲੌਕੀ ਦੀ ਖੀਰ

  ਸਾਵਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਖਾਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਲੌਕੀ ਦੀ ਖੀਰ

  ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਣ: ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ

  ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਣ: ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ