ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ


ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ: ਹਰ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ ਭਾਵ ਧੜਕਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਗਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਪਰ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ

ਦਿਲ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ 72 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਇਹ ਧੜਕਣ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕੀ ਦਿਲ ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ?

ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧ ਜਾਵੇ ਭਾਵ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧੜਕਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਹਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਡੀਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ, ਜੇਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਿਚ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਫਰਕ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਿੱਥ ਬਨਾਮ ਤੱਥ: ਕੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲੀਅਤ

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈਲਥ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ-
ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ (BMI) ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ

ਉਮਰ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਉਮਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋSource link

 • Related Posts

  ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਅਤੇ ਨਤਾਸਾ ਸਟੈਨਕੋਵਿਕ ਦਾ ਤਲਾਕ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ

  ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ…

  ਹੈਲਥ ਟਿਪਸ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸੱਟ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

  ਸੱਟ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ: ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  IDBI ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ RBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

  IDBI ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ RBI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

  ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਨਤਾਸ਼ਾ ਸਟੈਨਕੋਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।

  ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਨਤਾਸ਼ਾ ਸਟੈਨਕੋਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।

  ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਅਤੇ ਨਤਾਸਾ ਸਟੈਨਕੋਵਿਕ ਦਾ ਤਲਾਕ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ

  ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਅਤੇ ਨਤਾਸਾ ਸਟੈਨਕੋਵਿਕ ਦਾ ਤਲਾਕ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ

  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ: ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ

  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡੇਨ: ਜੋ ਬਿਡੇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ

  ‘ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ SIT’, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ

  ‘ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ SIT’, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ

  ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 1350 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗੀ

  ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਕੇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 1350 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੱਗੀ