ਜਿਗਰ ਦੇ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹੈਪੇਟੋਮੇਗਲੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕਾਰਨ


ਲੀਵਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਲੀਵਰ ਉਹ ਅੰਗ ਹੈ ਜੋ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਸੋਜ ਜਾਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੀਵਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 1-2 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਸ਼ੌਟਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੋਰਟਲ ‘ਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਟ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਆਮ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸੋਜ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਛਣ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਜਿਗਰ ਅਚਾਨਕ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੇ ਕਲਾਸਿਕ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਿਗਰ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਕਿਨਾਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਗਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤਲਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਸਲੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਵਾਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਲੀਵਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਛੂਹ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਰਗੀ ਤੰਗ ਦਿੱਖ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜਿਗਰ ਦੀ ਸੋਜ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ

ਕੈਂਸਰ ਮੈਟਾਸਟੇਸਿਸ

ਦਿਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬੀ

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ

hepatocellular ਕਾਰਸਿਨੋਮਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਲੀਵਰ ‘ਚ ਸੋਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਸਤ ਦੇ ਲੱਛਣ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈਲਥ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ-
ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ (BMI) ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ

ਉਮਰ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਉਮਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋSource link

 • Related Posts

  ਸਾਵਣ 2024 ਸ਼ਰਵਣ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ ਜਾਣੋ ਤੀਜ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖਾਂ

  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 15,000 ਰੁਪਏ Source link

  ਕੇਰਲ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਨਿਪਾਹ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ

  ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ: ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਰਮਣ ਹੈ। ‘ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਕੋਇਨਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਕਰੀਅਰ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ

  ਕੋਇਨਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਕਰੀਅਰ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ

  ਸਾਵਣ 2024 ਸ਼ਰਵਣ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ ਜਾਣੋ ਤੀਜ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖਾਂ

  ਸਾਵਣ 2024 ਸ਼ਰਵਣ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ ਜਾਣੋ ਤੀਜ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖਾਂ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਏਈ ਬਹਿਰੀਨ ਕੁਵੈਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਓਮਾਨ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਏਈ ਬਹਿਰੀਨ ਕੁਵੈਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਓਮਾਨ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ 15000 ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ 15000 ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਭਾਰਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਭਾਰਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ

  ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਹੀਰ ਇਕਬਾਲ |

  ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਹੀਰ ਇਕਬਾਲ |