ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ‘ਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਦੇ ਹਨ।


 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ..

 
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤਤਾ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਗਾਵ
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਾਥੀ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦਾ ਹੈ। 
 
ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

>

ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ
ਪਾਲਤੂਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਦੌੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਹਮਦਰਦੀ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ
ਬੱਚੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। 

ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਨਰ
ਬੱਚੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
 IRCTC ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ, ਪੀਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ।Source link

 • Related Posts

  ਮਾਨਸੂਨ ‘ਚ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਟਿਪਸ ਜਾਮੁਨ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ

  ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹਿੰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।…

  ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਡਾਇਸਟ੍ਰੋਫੀ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਉੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਕਿਉਂ ਹੈ

  ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹੈ?ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਮਾਨਸੂਨ ‘ਚ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਟਿਪਸ ਜਾਮੁਨ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ

  ਮਾਨਸੂਨ ‘ਚ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਟਿਪਸ ਜਾਮੁਨ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ

  ਹੁਣ ED ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ‘ਤੇ ਕਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ! ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

  ਹੁਣ ED ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ‘ਤੇ ਕਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ! ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

  ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ, ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ, ENT TOP 5

  ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ, ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ, ENT TOP 5

  NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਿਕਮ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ

  NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਿਕਮ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ

  ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਨਾਲ ਰੋਮਰਡ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

  ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਨਾਲ ਰੋਮਰਡ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

  ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਡਾਇਸਟ੍ਰੋਫੀ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਉੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਕਿਉਂ ਹੈ

  ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਡਾਇਸਟ੍ਰੋਫੀ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਉੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਕਿਉਂ ਹੈ