ਨਾਨ-ਸਟਾਪ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਬ੍ਰੇਕ ਇੱਕ ਟੌਨਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਹਨ।


ਮਾਈਕਰੋ ਬਰੇਕ ਲਾਭ : ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਮਾਈਕਰੋ ਬ੍ਰੇਕ’ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਸਟੈਮੀਨਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਬਰੇਕ ਕੀ ਹੈ
ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਬਰੇਕ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਬ੍ਰੇਕ ਲੰਬੇ ਬ੍ਰੇਕ ਜਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਬਰੇਕ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

1. ਫੋਕਸ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ
ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਬ੍ਰੇਕ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।

2. ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਝੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

3. ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਵਧੇਗੀ
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਬ੍ਰੇਕ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

4. ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ
ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ ਅਤੇ ਮੂਵ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਬ੍ਰੇਕ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਥਕਾਵਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਿੱਚਣ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਭਾਵ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈਲਥ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ-
ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ (BMI) ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ

ਉਮਰ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਉਮਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋSource link

 • Related Posts

  ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਬਾਹੂ ਰਾਧਿਕਾ ਮਾਰਚੈਂਟ ਮੇਕਅੱਪ ਕਲਾਕਾਰ ਲਵਲੀਨ ਰਾਮਚੰਦਾਨੀ ਐਕਵਾ ਯੋਗਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ

  ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਕਵਾ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ਾਸਨ, ਤਾਡਾਸਨ, ਕੋਨਾਸਨ ਅਤੇ ਗਰੁਡਾਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਵਲੀਨ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਐਕਵਾ ਯੋਗਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ…

  ਫਰਿੱਜ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਆਟੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਨੁਕਸਾਨ

  ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਆਟੇ ਨੂੰ ਗੁੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਰਾਧਿਕਾ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ੁਭ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀਓ ਵਰਲਡ ਸੈਂਟਰ

  ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਰਾਧਿਕਾ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ੁਭ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀਓ ਵਰਲਡ ਸੈਂਟਰ

  ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਬਾਹੂ ਰਾਧਿਕਾ ਮਾਰਚੈਂਟ ਮੇਕਅੱਪ ਕਲਾਕਾਰ ਲਵਲੀਨ ਰਾਮਚੰਦਾਨੀ ਐਕਵਾ ਯੋਗਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ

  ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਬਾਹੂ ਰਾਧਿਕਾ ਮਾਰਚੈਂਟ ਮੇਕਅੱਪ ਕਲਾਕਾਰ ਲਵਲੀਨ ਰਾਮਚੰਦਾਨੀ ਐਕਵਾ ਯੋਗਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ

  ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਤਿਆ ਦਿਵਸ’ ਸੀ ਜੇਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ

  ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਤਿਆ ਦਿਵਸ’ ਸੀ ਜੇਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ

  ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਰਾਧਿਕਾ ਮਰਚੈਂਟ ਵੈਡਿੰਗ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਜੋਂ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ

  ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਰਾਧਿਕਾ ਮਰਚੈਂਟ ਵੈਡਿੰਗ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਜੋਂ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ

  ਅਨੰਤ-ਰਾਧਿਕਾ ਵੈਡਿੰਗ: ਗੋਲਡ ਕਢਾਈ ਅਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਟ… ਰਾਧਿਕਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਲਹਿੰਗਾ ਚੁਣਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਹੈ।

  ਅਨੰਤ-ਰਾਧਿਕਾ ਵੈਡਿੰਗ: ਗੋਲਡ ਕਢਾਈ ਅਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਟ… ਰਾਧਿਕਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਲਹਿੰਗਾ ਚੁਣਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਹੈ।

  ਫਰਿੱਜ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਆਟੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਨੁਕਸਾਨ

  ਫਰਿੱਜ ‘ਚ ਰੱਖੀ ਆਟੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹਨ ਨੁਕਸਾਨ