ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਪੂਜਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਵ੍ਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣੋ


ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 2024: ਸਕੰਦ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਮਹਾਤਮਯ ਨਾਮ ਦੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਦਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ (ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 2024) ਵਰਤ ਜਯੇਸ਼ਠ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਰਾਣਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸਨੂੰ ਭੀਮਸੇਨ ਏਕਾਦਸ਼ੀ, ਪਾਂਡਵ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭੀਮ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਵਰਤ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜੋਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇੱਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਖਵਾਲਾ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ‘ਤੇ ਵਰਤ ਨੂੰ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ।

ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭੀਮ ਨੇ ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ
ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੀਮਸੇਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਵਰਤ ਦੇ ਪੁੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ।

ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ (ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 2024) ਦੇ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਕੇਸਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਹਸਤ੍ਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਵਿਚ ਪੀਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਨ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਲਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਲਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ
ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਜਲ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਲਸੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਰਜਲ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ਤ ਨਾ ਚੜ੍ਹਾਓ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤ ਦੀ ਪੌਰਾਣਿਕ ਕਥਾ
ਮਹਾਭਾਰਤ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਾਂਡੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ – ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਿਸ਼ੀ! ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤ ਦੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਫਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭੀਮ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਪੁੱਤਰ! ਤੁਸੀਂ ਜਯੇਸ਼ਠ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਰਹਿਤ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਿਨ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਦੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਦੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੀਏ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨਿਰਜਲਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਦਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭੀਮ ਨੇ ਵਿਆਸ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ।Source link

 • Related Posts

  ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਡਾਇਸਟ੍ਰੋਫੀ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਉੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਕਿਉਂ ਹੈ

  ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹੈ?ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ…

  ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ

  ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ : ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕਰਮਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਹੁਣ ED ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ‘ਤੇ ਕਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ! ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

  ਹੁਣ ED ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ‘ਤੇ ਕਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ! ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

  ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ, ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ, ENT TOP 5

  ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ, ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ, ENT TOP 5

  NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਿਕਮ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ

  NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਿਕਮ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ

  ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਨਾਲ ਰੋਮਰਡ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

  ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਨਾਲ ਰੋਮਰਡ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

  ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਡਾਇਸਟ੍ਰੋਫੀ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਉੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਕਿਉਂ ਹੈ

  ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਡਾਇਸਟ੍ਰੋਫੀ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਉੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਕਿਉਂ ਹੈ

  CJI ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੱਕ, ਪਰ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਬਦਲਾਅ

  CJI ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੱਕ, ਪਰ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਬਦਲਾਅ