ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 2024 ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਭੀਮਸਨੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਹੈ


ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 2024 ਕੈਲੰਡਰ: ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਦਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਯੇਸ਼ਠ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਵਰਤ ਹੈ; ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਰਤ ਦੌਰਾਨ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪਿਆਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ।

ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੀਮਸੇਨੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦਵਿਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭੀਮਸੇਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ। ਨਿਰਜਲਾ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 24 ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ (ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 2024 ਤਾਰੀਖ)

ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 18 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤ ਗੰਗਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤ ਵਿੱਚ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਇਕਾਦਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦਾ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਦਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ? (ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸ)

ਕਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯੋਧੇ ਭੀਮ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭੀਮ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਕਾਦਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਭੋਜਨ ਛੱਡਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀਵਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਦਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭੀਮ ਨੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭੀਮਸੇਨੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ (ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ)

ਇਹ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਯੇਸ਼ਠ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਨ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਜਯੇਸ਼ਠ ਗਰਮ ਰੁੱਤ), ਇਸਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਧਨ, ਪੁੱਤਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

3-9 ਜੂਨ 2024 ਦਾ ਪੰਚਾਂਗ: ਮਾਸਿਕ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਵਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਵੀ ਪੁਸ਼ਯ ਯੋਗ ਤੱਕ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ, ਰਾਹੂਕਾਲ, ਯੋਗ, ਵਰਤ-ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਣੋ।

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ ABPLive.com ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।Source link

 • Related Posts

  ਹੈਪੀ ਸਾਵਨ 2024 ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ

  ਸਾਵਣ 2024 ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ: ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਵਣ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 22 ਜੁਲਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਵਣ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ…

  ਦਿਲ ਦਾ ਫਟਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ?

  ਦਿਲ ਦਾ ਫਟਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਕੰਧ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਜੀਓ ਨੂੰ BSNL ਦੀਆਂ 4G ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਿਲੇਗਾ?

  ਜੀਓ ਨੂੰ BSNL ਦੀਆਂ 4G ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮਿਲੇਗਾ?

  ਰੇਖਾ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਜਨਮਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ

  ਰੇਖਾ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੀ ਜਨਮਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ

  ਹੈਪੀ ਸਾਵਨ 2024 ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ

  ਹੈਪੀ ਸਾਵਨ 2024 ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ

  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 2050 ਤੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ

  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 2050 ਤੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ

  ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਜੇਡੀਐਸ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ

  ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਜੇਡੀਐਸ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ

  ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ DPSUs ਲਈ 346 ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ

  ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ DPSUs ਲਈ 346 ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ