ਪੇਰੈਂਟਿੰਗ ਟਿਪਸ: ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਖੋ


ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਟਿਪਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਲਕਾ ਸੰਗੀਤ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣੋ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੇਨਕੋਟ ਪਹਿਨਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤੌਲੀਏ ਨਾਲ ਪੂੰਝੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਘੁੰਮੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਜਲਾ ਸਕਣ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਚਿੜਚਿੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਪਾਲਤੂਆਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਫਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ

ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ-ਟਿਕ ਸਪਰੇਅ ਅਤੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਫਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸਮਝਾਓ।Source link

 • Related Posts

  ਸੁੰਦਰਤਾ ਟਿਪਸ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅੰਬ ਦੇ ਫੇਸ ਪੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

  ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ…

  ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੱਛਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ

  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਤਾਰੇ, ਰਾਧਿਕਾ-ਅਨੰਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ

  ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਤਾਰੇ, ਰਾਧਿਕਾ-ਅਨੰਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ

  ਸੁੰਦਰਤਾ ਟਿਪਸ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅੰਬ ਦੇ ਫੇਸ ਪੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

  ਸੁੰਦਰਤਾ ਟਿਪਸ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅੰਬ ਦੇ ਫੇਸ ਪੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

  ISIS ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅਲ-ਬਗਦਾਦੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਸਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

  ISIS ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਅਲ-ਬਗਦਾਦੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਸਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

  Anant Ambani Wedding: ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ-ਰਾਧਿਕਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੰਢ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ

  Anant Ambani Wedding: ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ-ਰਾਧਿਕਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੰਢ, ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ

  ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ

  ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ

  ਅਨੰਤ-ਰਾਧਿਕਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਇਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਰੇਖਾ ਤੇ ਅਮਿਤਾਭ-ਜਯਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ

  ਅਨੰਤ-ਰਾਧਿਕਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਇਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਰੇਖਾ ਤੇ ਅਮਿਤਾਭ-ਜਯਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ