ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ, 10 ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਫੜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਫੋਟੋ


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼' ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰੇਨ 'ਚ ਟੀ.ਟੀ. ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰੇਨ ‘ਚ ਟੀ.ਟੀ. ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਜਣ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ TT ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਜਣ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਟਿਕਟ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ TT ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ. ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 'ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼' ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਖਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਖਾ ਹੈ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗੀ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 28 ਮਈ 2024 11:28 PM (IST)

ਚੋਣ 2024 ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ

ਚੋਣ 2024 ਵੈੱਬ ਕਹਾਣੀਆਂSource link

 • Related Posts

  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 2024 ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗੀ

  ਉਪ-ਚੋਣ 2024: 7 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚੋਂ 11 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ…

  ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 2024 ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਨੇਤਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ

  ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ: ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 7 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ 13 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਰਨਕੋਟ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 13 ਸੀਟਾਂ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 2024 ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗੀ

  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 2024 ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗੀ

  ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ: ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਮੀਰ! ਇਸ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਨੇ ਸਿਰਫ 8 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

  ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ: ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਮੀਰ! ਇਸ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਨੇ ਸਿਰਫ 8 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ 9 ਫੀਸਦੀ ਰਿਟਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

  ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ 3 ਸੀਰੀਜ਼ ਬੂਜੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਖਰਬੰਦਾ ਅਤੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਕੈਰੀਅਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਲੇਨ ਲਵ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਹੋਰ

  ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ 3 ਸੀਰੀਜ਼ ਬੂਜੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਖਰਬੰਦਾ ਅਤੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਕੈਰੀਅਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਲੇਨ ਲਵ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਹੋਰ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਦਾ ਬਰੀਫਕੇਸ ਬਜਟ ਬਹੁਤੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਦਾ ਬਰੀਫਕੇਸ ਬਜਟ ਬਹੁਤੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ

  ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 2024 ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਨੇਤਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ

  ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 2024 ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਨੇਤਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ

  HDFC ਬੈਂਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ sbi ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 10 ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ

  HDFC ਬੈਂਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ sbi ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 10 ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ