ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?


ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਸਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸਰਤ ਉਚਿਤ ਹੈ। 

< p style ="ਟੈਕਸਟ-ਅਲਾਈਨ: ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਓ;"ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੇਡੋ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਘੰਟਾ (60 ਮਿੰਟ) ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ, ਦੌੜਨਾ, ਜੰਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜੰਪਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ, ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 
 
ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੇਟ ਦਾ ਸਮਾਂ < br />ਬੱਚੇ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟ ਪੇਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ, ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਸਰਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਾਗਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

1 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਭਿਆਸ

1 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 180 ਮਿੰਟ (3 ਘੰਟੇ) ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

 • ਚਲਣਾ ਅਤੇ ਦੌੜਨਾ: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਦੌੜਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾਵਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
 • ਦੌੜ: ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਦੌੜੋ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
 • ਤੈਰਾਕੀ: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਸਿਖਾਓ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ। 
 • ਡਾਂਸ: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ‘ਤੇ ਨੱਚਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਰੱਸੀ ਦੀ ਛਾਲ: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 
ਕੈਟਰੀਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛਿਪਕਲੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਨੁਸਖੇ, ਘਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਮੁਕਤ

 Source link

 • Related Posts

  ਗੁਜਰਾਤ ਚੰਡੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ

  ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ: ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ…

  ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ

  ਲੋਕ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਮੀ ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ!

  ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਮੀ ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ!

  ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ: ਟਰੰਪ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਕ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀ-ਮਾਰਕੀਟ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 55% ਵਧਿਆ

  ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ: ਟਰੰਪ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਕ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀ-ਮਾਰਕੀਟ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 55% ਵਧਿਆ

  Uljh Trailer Launch Event: ‘ਉਲਝ’ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਂਚ ਈਵੈਂਟ ‘ਚ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਹਨਵੀ ਕਪੂਰ, ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ

  Uljh Trailer Launch Event: ‘ਉਲਝ’ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਂਚ ਈਵੈਂਟ ‘ਚ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਹਨਵੀ ਕਪੂਰ, ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ

  ਗੁਜਰਾਤ ਚੰਡੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ

  ਗੁਜਰਾਤ ਚੰਡੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ

  ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਅਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਤਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ

  ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਅਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਤਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ

  ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਅਤੇ ਫੀਸ

  ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਅਤੇ ਫੀਸ