ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ 7 ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਜੋ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ


ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ: ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਿੰਮ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਅਜਿਹੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵੈਕਿਊਮਿੰਗ
ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਘੰਟੇ 150 ਤੋਂ 300 ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਬਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੋਪ ਕਰਨ ਲਈ
ਜੀ ਹਾਂ, ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਪਿੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਸਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਘੰਟੇ 150 ਤੋਂ 250 ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਣਾ ਜਾਂ ਧੋਣਾ
ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਧੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਘੰਟੇ 150 ਤੋਂ 250 ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਾਗਬਾਨੀ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਗੀਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਗੋਂ ਕੈਲੋਰੀ ਵੀ ਬਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਘਾਹ ਕੱਟਣ, ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਨਦੀਨ ਪੁੱਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰ ਘੰਟੇ 200 ਤੋਂ 400 ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਧੋਵੋ
ਜੀ ਹਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਨਿਚੋੜਨਾ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਕਸਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਘੰਟੇ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ 200 ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਸਫਾਈ
ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਸਰਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਥਰੂਮ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵੀ ਮੁਕਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ 150 ਤੋਂ 300 ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਧੂੜ ਨੂੰ
ਘਰ ‘ਚ ਧੂੜ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਗੋਂ ਹਰ ਘੰਟੇ 100-200 ਕੈਲੋਰੀ ਵੀ ਬਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਿਲ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਣੋ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈਲਥ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ-
ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ (BMI) ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ

ਉਮਰ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਉਮਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋSource link

 • Related Posts

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਦਾ ਬਰੀਫਕੇਸ ਬਜਟ ਬਹੁਤੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਬਹੀ ਖਟਾ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,…

  ਸੁੰਦਰਤਾ ਟਿਪਸ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅੰਬ ਦੇ ਫੇਸ ਪੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

  ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁੜੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ 3 ਸੀਰੀਜ਼ ਬੂਜੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਖਰਬੰਦਾ ਅਤੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਕੈਰੀਅਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਲੇਨ ਲਵ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਹੋਰ

  ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ 3 ਸੀਰੀਜ਼ ਬੂਜੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਖਰਬੰਦਾ ਅਤੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਕੈਰੀਅਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਲੇਨ ਲਵ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਹੋਰ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਦਾ ਬਰੀਫਕੇਸ ਬਜਟ ਬਹੁਤੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਦਾ ਬਰੀਫਕੇਸ ਬਜਟ ਬਹੁਤੀ ਕਹਾਣੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ

  ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 2024 ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਨੇਤਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ

  ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ 2024 ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਬਿਹਾਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਨੇਤਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ

  HDFC ਬੈਂਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ sbi ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 10 ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ

  HDFC ਬੈਂਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰੈਂਕਿੰਗ sbi ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 10 ਬੈਂਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ICICI ਬੈਂਕ ਵੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ

  ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਤਾਰੇ, ਰਾਧਿਕਾ-ਅਨੰਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ

  ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਤਾਰੇ, ਰਾਧਿਕਾ-ਅਨੰਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ

  ਸੁੰਦਰਤਾ ਟਿਪਸ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅੰਬ ਦੇ ਫੇਸ ਪੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣੋ

  ਸੁੰਦਰਤਾ ਟਿਪਸ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅੰਬ ਦੇ ਫੇਸ ਪੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣੋ