ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ, ਜਾਣੋ ਜਵਾਬ


ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਗੀਚਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ..

ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ. ਟੂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਕਲੋਰੀਨ ਵਰਗੇ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਲੂਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ: ਮੀਂਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਲੀ ਗਿੱਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 

 • ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਿੱਟੀ: ਜੇਕਰ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਗਿੱਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿਓ।
 • ਸਹੀ ਸਮਾਂ: ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨਾ ਪਾਓ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੰਜ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ।Source link

 • Related Posts

  ਮਾਨਸੂਨ ‘ਚ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਟਿਪਸ ਜਾਮੁਨ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ

  ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹਿੰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।…

  ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਡਾਇਸਟ੍ਰੋਫੀ ਇੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਉੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਕਿਉਂ ਹੈ

  ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹੈ?ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ 4 ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਡਿਮਰੀ ਫਿਲਮ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੈੱਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ

  ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ 4 ਵਿੱਕੀ ਕੌਸ਼ਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਡਿਮਰੀ ਫਿਲਮ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨੈੱਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ

  ਮਾਨਸੂਨ ‘ਚ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਟਿਪਸ ਜਾਮੁਨ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ

  ਮਾਨਸੂਨ ‘ਚ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਟਿਪਸ ਜਾਮੁਨ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਿਹਰੇ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ

  ਹੁਣ ED ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ‘ਤੇ ਕਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ! ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

  ਹੁਣ ED ਨੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ‘ਤੇ ਕਸਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਾ! ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ 9 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

  ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ, ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ, ENT TOP 5

  ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ, ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦਾ ਐਲਾਨ, ENT TOP 5

  NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਿਕਮ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ

  NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨਿਕਮ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ

  ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਨਾਲ ਰੋਮਰਡ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

  ਵਿਜੇ ਦੇਵਰਕੋਂਡਾ ਨਾਲ ਰੋਮਰਡ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ