ਯੂਐਸ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ 2024 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ


ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 1776 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ

US Independence Day 2024 Wishes: ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿਓ

ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ। ਆਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ।

US Independence Day 2024 Wishes: ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿਓ

4 ਜੁਲਾਈ ਮੁਬਾਰਕ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।

US Independence Day 2024 Wishes: ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿਓ

ਆਓ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਈਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।

US Independence Day 2024 Wishes: ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿਓ

ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਮੁਬਾਰਕ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।

US Independence Day 2024 Wishes: ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿਓ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ… ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ‘ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਧਾਰੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਡਣ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਈਏ…’

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਆਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਲਾਹ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਯਾ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨSource link

 • Related Posts

  ਕੰਵਰ ਯਾਤਰਾ 2024 ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਕਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ

  ਕੰਵਰ ਯਾਤਰਾ 2024: ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਮਹੀਨਾ ਸਾਵਣ (ਸਾਵਣ 2024) ਸੋਮਵਾਰ, 22 ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ…

  ਸਿਹਤ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਜਾਣੋ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ

  ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ:ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ICMR ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸ਼ੂਗਰ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਕੰਵਰ ਯਾਤਰਾ ਨਿਯਮ ਕਤਾਰ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਢਾਬੇ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ

  ਕੰਵਰ ਯਾਤਰਾ ਨਿਯਮ ਕਤਾਰ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਢਾਬੇ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ

  MRF RBL ਬੈਂਕ HCL Tech ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਬਜਟ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਗੇ

  MRF RBL ਬੈਂਕ HCL Tech ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਬਜਟ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਗੇ

  ਜਦੋਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਘੁਰਾੜੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਕਹਾਣੀਆ

  ਜਦੋਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਘੁਰਾੜੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਕਹਾਣੀਆ

  ਕੰਵਰ ਯਾਤਰਾ 2024 ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਕਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ

  ਕੰਵਰ ਯਾਤਰਾ 2024 ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਕਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ

  ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ

  ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ

  ਯੂਪੀ ‘ਚ ਯੋਗੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਿਪਕਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਪੋਸਟਰ

  ਯੂਪੀ ‘ਚ ਯੋਗੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਿਪਕਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਪੋਸਟਰ