ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਟਿਪਸ: 18 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ, ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ‘ਅਸਲੀ ਆਦਮੀ’ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇਗੀ


ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਕਹਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮਹੱਤਵ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਰਦਾਨਗੀ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਟਿਪਸ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ‘ਅਸਲੀ ਆਦਮੀ’ ਕਹੇਗੀ। 

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ

ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ

ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। 

ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ

ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ।

ਕਦੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਖਾਓ

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਖਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਨੈਕਸ, ਲੰਚ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਨਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ

ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਛਵੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖਣਗੇ ਜੋ ਹਰ ਸਮੇਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹੁਣ ‘ਦੁਨੀਆ’ ਨੂੰ ਛੱਡੋ… ICMR ਨੇ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀSource link

 • Related Posts

  46 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਖਜਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਰਤਨ ਭੰਡਾਰ

  ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ: ਪੁਰੀ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦਾ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਆਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ…

  ਗੁਜਰਾਤ ਚੰਡੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ

  ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ: ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਬਿਹਾਰ ਨਵਾਦਾ ‘ਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ

  ਬਿਹਾਰ ਨਵਾਦਾ ‘ਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ‘ਤੇ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ

  TCS: IT ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ TCS ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਵੰਡੇਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ

  TCS: IT ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ TCS ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਵੰਡੇਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ

  ਆਰਾਧਿਆ ਬੱਚਨ ‘ਤੇ ਨਵਿਆ ਨਵੇਲੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਨਵਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਦੀ ਪੋਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ

  ਆਰਾਧਿਆ ਬੱਚਨ ‘ਤੇ ਨਵਿਆ ਨਵੇਲੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਨਵਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤਾਭ ਦੀ ਪੋਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ

  46 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਖਜਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਰਤਨ ਭੰਡਾਰ

  46 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਖਜਾਨਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਰਤਨ ਭੰਡਾਰ

  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 9 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ

  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ‘ਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 9 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ

  ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਮੀ ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ!

  ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਮੀ ਅਵਿਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰਾਨੰਦ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ!