ਲਿਪ ਫਿਲਰ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਿਪ ਫਿਲਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਲੋਕ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਲਿਪ ਫਿਲਰ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਫੁੱਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਲੂਰੋਨਿਕ ਐਸਿਡ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਲਿਪ ਫਿਲਰ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਪ ਫਿਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਫਿਲਰ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪ ਫਿਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ

ਲਿਪ ਫਿਲਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਪ ਫਿਲਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਕਰੋਸਿਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲਿਪ ਫਿਲਰ ਸਥਾਨਕ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਲਿਪ ਫਿਲਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹੀ ਉਮਰ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਪ ਫਿਲਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਪ ਫਿਲਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਪ ਫਿਲਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਵੈਧਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਵਾਓ। 

ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲਿਪ ਫਿਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਜ, ਲਾਲੀ, ਖੁਰਚਣਾ ਆਦਿ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਫੈਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲਿਪ ਫਿਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਲਿਪ ਫਿਲਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਿਪ ਫਿਲਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬੁੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਲਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਪਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ।Source link

 • Related Posts

  ਸਾਵਣ 2024 ਸ਼ਰਵਣ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ ਜਾਣੋ ਤੀਜ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖਾਂ

  ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ 15,000 ਰੁਪਏ Source link

  ਕੇਰਲ ਦੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਨਿਪਾਹ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ

  ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ: ਨਿਪਾਹ ਵਾਇਰਸ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਰਮਣ ਹੈ। ‘ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਕੋਇਨਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਕਰੀਅਰ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ

  ਕੋਇਨਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਕਰੀਅਰ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ

  ਸਾਵਣ 2024 ਸ਼ਰਵਣ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ ਜਾਣੋ ਤੀਜ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖਾਂ

  ਸਾਵਣ 2024 ਸ਼ਰਵਣ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ ਜਾਣੋ ਤੀਜ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖਾਂ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਏਈ ਬਹਿਰੀਨ ਕੁਵੈਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਓਮਾਨ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਏਈ ਬਹਿਰੀਨ ਕੁਵੈਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਓਮਾਨ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ 15000 ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ 15000 ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਭਾਰਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਭਾਰਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ

  ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਹੀਰ ਇਕਬਾਲ |

  ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਹੀਰ ਇਕਬਾਲ |