ਵਟ ਸਾਵਿਤਰੀ ਵ੍ਰਤ 2024 ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਏ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ


ਵਟ ਸਾਵਿਤਰੀ ਵ੍ਰਤ 2024 ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ: ਵਟ ਸਾਵਿਤਰੀ ਵ੍ਰਤ 6 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਲਈ ਨਿਰਜਲਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੋਹੜ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਯੇਸ਼ਠ ਅਮਾਵਸਿਆ ‘ਤੇ, ਯਮਰਾਜ ਨੇ ਦੇਵੀ ਸਾਵਿਤਰੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਦੇਵੀ ਸਾਵਿਤਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਸਤਿਆਵਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ।

ਅੱਜ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਟ ਸਾਵਿਤਰੀ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਟ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ‘ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਟ ਸਾਵਿਤਰੀ ਵ੍ਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਜੋ।

ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ
ਉਹ ਵਰਤ ਜੋ ਸਾਵਿਤਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।

ਵਟ ਸਾਵਿਤਰੀ ਵ੍ਰਤ 2024 ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ: ਵਟ ਸਾਵਿਤਰੀ ਵ੍ਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿਓ।

ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ,
ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਰਹੀਏ
ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਸ ਹੈ
ਵਟ ਸਾਵਿਤਰੀ ਵ੍ਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ
ਵਟ ਸਾਵਿਤਰੀ ਵ੍ਰਤ 2024 ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ: ਵਟ ਸਾਵਿਤਰੀ ਵ੍ਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿਓ।

ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੇ
ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਇਉਂ ਤਿਲਕ ਗਏ
ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਅਮਰ ਰਹੇ
ਵਟ ਸਾਵਿਤਰੀ ਵ੍ਰਤ 2024 ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ: ਵਟ ਸਾਵਿਤਰੀ ਵ੍ਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿਓ।

ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਵਟ ਸਾਵਿਤਰੀ ਵ੍ਰਤ 2024 ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ: ਵਟ ਸਾਵਿਤਰੀ ਵ੍ਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿਓ।

ਵਟ ਸਾਵਿਤਰੀ ਵ੍ਰਤ ਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ।
ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਮਨਾਉਣ।
ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ।

ਵਟ ਸਾਵਿਤਰੀ ਵ੍ਰਤ 2024 ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ: ਵਟ ਸਾਵਿਤਰੀ ਵ੍ਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿਓ।

ਜੇ ਤੂੰ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ।
ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰੋ
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ
ਵਟ ਸਾਵਿਤਰੀ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ

ਵਟ ਸਾਵਿਤਰੀ ਵ੍ਰਤ 2024 ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ: ਵਟ ਸਾਵਿਤਰੀ ਵ੍ਰਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿਓ।

ਵਟ ਸਾਵਿਤਰੀ ਵ੍ਰਤ 2024: ਇੱਥੇ ਵਟ ਸਾਵਿਤਰੀ ਵ੍ਰਤ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ ABPLive.com ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।Source link

 • Related Posts

  ਕਾਮਿਕਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 2024 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਵਨ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

  ਕਾਮਿਕਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 2024: ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸੱਚੇ…

  ਕੀ ਵੈਸਟ ਨੀਲ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ

  ਕੀ ਵੈਸਟ ਨੀਲ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ Source link

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ

  ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ

  ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਕਿਉਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ? ਗੀਤ? ਅਭਿਨੇਤਰੀ? ਬਿਰਤਾਂਤ?

  ਇਮਰਾਨ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਕਿਉਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀ? ਗੀਤ? ਅਭਿਨੇਤਰੀ? ਬਿਰਤਾਂਤ?

  ਕਾਮਿਕਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 2024 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਵਨ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

  ਕਾਮਿਕਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 2024 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਵਨ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ

  ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਦਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ

  ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦੀਪੇਂਦਰ ਹੁੱਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਦਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ

  ਬਿੱਗ ਬੌਸ OTT 3 ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

  ਬਿੱਗ ਬੌਸ OTT 3 ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

  ਕੀ ਵੈਸਟ ਨੀਲ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ

  ਕੀ ਵੈਸਟ ਨੀਲ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ