ਵੈਸਾਖ ਪੂਰਨਿਮਾ 2024 ਅੱਜ 23 ਮਈ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਉਪਾਅ।


ਅੱਜ, 23 ਮਈ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੈਖਾਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।

ਅੱਜ, 23 ਮਈ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੈਖਾਸ਼ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ।

ਜੇਕਰ ਕੁੰਡਲੀ ‘ਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ।

ਕਮਜ਼ੋਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੈਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਮਜ਼ੋਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਵੈਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਦ੍ਰਾਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣਾਉ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣਾਉ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਫੈਦ ਕੱਪੜੇ, ਚੀਨੀ, ਚੌਲ, ਦੁੱਧ, ਮੋਤੀ, ਚਾਂਦੀ ਆਦਿ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਫੈਦ ਕੱਪੜੇ, ਚੀਨੀ, ਚੌਲ, ਦੁੱਧ, ਮੋਤੀ, ਚਾਂਦੀ ਆਦਿ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਖੀਰ ਚੜ੍ਹਾਓ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਖੀਰ ਚੜ੍ਹਾਓ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ : 23 ਮਈ 2024 08:50 AM (IST)

ਐਸਟ੍ਰੋ ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ

ਐਸਟ੍ਰੋ ਵੈੱਬ ਕਹਾਣੀਆਂSource link

 • Related Posts

  ਹੈਲਥ ਟਿਪਸ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸੱਟ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

  ਸੱਟ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ: ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮ…

  ਸਾਵਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਖਾਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਲੌਕੀ ਦੀ ਖੀਰ

  ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਹੈਲਥ ਟਿਪਸ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸੱਟ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

  ਹੈਲਥ ਟਿਪਸ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸੱਟ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

  ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2050 ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ

  ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2050 ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ

  ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੁਸਪੈਠ: PAK ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤ, LOC ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਰਿਆ

  ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘੁਸਪੈਠ: PAK ਦੀ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤ, LOC ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਦੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਫੌਜ ਨੇ ਮਾਰਿਆ

  ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ BSE ਸੈਂਸੈਕਸ nse nifty50 ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ

  ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ BSE ਸੈਂਸੈਕਸ nse nifty50 ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ

  ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨਤਾਸਾ ਸਟੈਨਕੋਵਿਕ ਦਾ ਤਲਾਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜੂਤਾ ਚੁਰਾਈ ਰਸਮ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੰਖੁਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 5 ਲੱਖ

  ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨਤਾਸਾ ਸਟੈਨਕੋਵਿਕ ਦਾ ਤਲਾਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜੂਤਾ ਚੁਰਾਈ ਰਸਮ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹਾਰਦਿਕ ਪੰਡਯਾ ਨੇ ਕਰੁਣਾਲ ਪੰਡਯਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੰਖੁਰੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 5 ਲੱਖ

  ਸਾਵਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਖਾਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਲੌਕੀ ਦੀ ਖੀਰ

  ਸਾਵਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਖਾਸ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਾ ਲੌਕੀ ਦੀ ਖੀਰ