ਸਾਬਕਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਸਟਾਕ ਇਸ ਹਫਤੇ ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ


ਇਸ ਹਫਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸ-ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਹਫਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸ-ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹੋਣਗੇ।

ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, 10 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਡਾ. ਲਾਲ ਪੈਥਲੈਬਸ ਅਤੇ ਨੇਲਕੋ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਐਕਸ-ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2.2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, 10 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਡਾ. ਲਾਲ ਪੈਥਲੈਬਸ ਅਤੇ ਨੇਲਕੋ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਐਕਸ-ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2.2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟਸ (28.15 ਰੁਪਏ), ਜਿੰਦਲ ਸਾਅ ਲਿਮਟਿਡ (4 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ (3 ਰੁਪਏ) ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ (15 ਰੁਪਏ) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਬਕਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਭਅੰਸ਼

11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਂਟਸ (28.15 ਰੁਪਏ), ਜਿੰਦਲ ਸਾਅ ਲਿਮਟਿਡ (4 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਮੋਟਰਜ਼ (3 ਰੁਪਏ) ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ (15 ਰੁਪਏ) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਬਕਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਭਅੰਸ਼

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੀਆਈਈ ਆਟੋਮੋਟਿਵ (5 ਰੁਪਏ), ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ (0.6 ਰੁਪਏ), ਕੇਐਸਬੀ (17.5 ਰੁਪਏ), ਰੇਮੰਡ (10 ਰੁਪਏ), ਟਾਟਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ (8.4 ਰੁਪਏ ਅੰਤਮ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ 1.65 ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭਅੰਸ਼) ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੀਆਈਈ ਆਟੋਮੋਟਿਵ (5 ਰੁਪਏ), ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ (0.6 ਰੁਪਏ), ਕੇਐਸਬੀ (17.5 ਰੁਪਏ), ਰੇਮੰਡ (10 ਰੁਪਏ), ਟਾਟਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀਜ਼ (8.4 ਰੁਪਏ ਅੰਤਮ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਅਤੇ 1.65 ਰੁਪਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭਅੰਸ਼) ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ।

ਹਫਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਐਕਸ-ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਏਸੀਸੀ (7.5 ਰੁਪਏ), ਅਡਾਨੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ (1.3 ਰੁਪਏ), ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ (6 ਰੁਪਏ), ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟ (2 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਟੋਟਲ ਗੈਸ (0.25 ਰੁਪਏ) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਐਕਸ-ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਫਤੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਐਕਸ-ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ, ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਏਸੀਸੀ (7.5 ਰੁਪਏ), ਅਡਾਨੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜ਼ (1.3 ਰੁਪਏ), ਅਡਾਨੀ ਪੋਰਟਸ (6 ਰੁਪਏ), ਅੰਬੂਜਾ ਸੀਮੈਂਟ (2 ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਟੋਟਲ ਗੈਸ (0.25 ਰੁਪਏ) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਐਕਸ-ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਜਾਜ ਆਟੋ (80 ਰੁਪਏ), ਬਿਕਾਜੀ ਫੂਡਜ਼ (1 ਰੁਪਏ), ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ (3.22 ਰੁਪਏ), ਹੈਪੀਏਸਟ ਮਾਈਂਡ (3.25 ਰੁਪਏ), ਐਚਯੂਐਲ (24 ਰੁਪਏ) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਐਕਸ-ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹੋਣਗੇ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਜਾਜ ਆਟੋ (80 ਰੁਪਏ), ਬਿਕਾਜੀ ਫੂਡਜ਼ (1 ਰੁਪਏ), ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ (3.22 ਰੁਪਏ), ਹੈਪੀਏਸਟ ਮਾਈਂਡ (3.25 ਰੁਪਏ), ਐਚਯੂਐਲ (24 ਰੁਪਏ) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਐਕਸ-ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹੋਣਗੇ।

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ABPLive.com ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ABPLive.com ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ : 09 ਜੂਨ 2024 12:11 PM (IST)

ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ

ਵਪਾਰਕ ਵੈੱਬ ਕਹਾਣੀਆਂSource link

 • Related Posts

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਭਾਰਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ

  ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ…

  ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਜਟ ‘ਚ ਮਿਲਿਆ ‘ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ’, ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇਵੇਗਾ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। Source link

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ‘ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ’ ‘ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ, ਬਿੱਗ ਬੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਸੈੱਟ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ

  ‘ਕਾਲਾ ਪੱਥਰ’ ‘ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ, ਬਿੱਗ ਬੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਸੈੱਟ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ

  ਬਜਟ 2024 ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ

  ਬਜਟ 2024 ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ

  ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੋਹੇਬ ਚੌਧਰੀ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ | ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਅੱਤਵਾਦੀ: ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ‘ਤੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ

  ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੋਹੇਬ ਚੌਧਰੀ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ | ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਅੱਤਵਾਦੀ: ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ‘ਤੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ

  ਕੋਇਨਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਕਰੀਅਰ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ

  ਕੋਇਨਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਕਰੀਅਰ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ

  ਸਾਵਣ 2024 ਸ਼ਰਵਣ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ ਜਾਣੋ ਤੀਜ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖਾਂ

  ਸਾਵਣ 2024 ਸ਼ਰਵਣ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ ਜਾਣੋ ਤੀਜ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖਾਂ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਏਈ ਬਹਿਰੀਨ ਕੁਵੈਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਓਮਾਨ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਏਈ ਬਹਿਰੀਨ ਕੁਵੈਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਓਮਾਨ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।