ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ 2024 ਕਦੋਂ ਹੈ


ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ 2024: ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਾਵਨ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗਣ ਨਾਗ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਪੰਚਮੀ ਨੂੰ ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਲ ਸਰਪ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। 2024 ਵਿੱਚ ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣੋ।

2024 ਵਿੱਚ ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? (ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ 2024 ਤਾਰੀਖ)

ਇਸ ਸਾਲ ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ 9 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਹੈ। ਹਰਿਆਲੀ ਤੀਜ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ‘ਤੇ ਨਾਗ ਅਨੰਤ, ਵਾਸੁਕੀ, ਸ਼ੇਸ਼, ਪਦਮ, ਕੰਬਲ, ਸ਼ੰਖਪਾਲ, ਕਾਲੀਆ, ਤਸ਼ਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਪ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ 2024 ਪੂਜਾ ਮੁਹੂਰਤ (ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ 2024 ਮੁਹੂਰਤ)

ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਪੰਚਮੀ ਤਿਥੀ 9 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 12:36 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 10 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 03:14 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।

 • ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਪੂਜਾ ਮੁਹੂਰਤ – ਸਵੇਰੇ 05.47 ਵਜੇ – ਸਵੇਰੇ 08.27 ਵਜੇ
 • ਮਿਆਦ – 2 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ

ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? (ਅਸੀਂ ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ)

ਕਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾ ਪਰੀਕਸ਼ਿਤ, ਅਭਿਮਨਿਊ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮੇਜਯ ਨੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਨਾਗਦਹ ਯੱਗ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਪ ਸੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਸਤਿਕ ਮੁਨੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜਨਮੇਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਇਹ ਯੱਗ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ ਸਾਵਣ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਪੰਚਮੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਆਸਤਿਕ ਮੁਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਪੂਜਾ ਮੰਤਰ

ਬਾਕੀ ਅਨੰਤ ਵਾਸੁਕੀ ਅਤੇ ਕਮਲ-ਨਾਭੀ ਵਾਲਾ ਕੰਬਲ।

ਸੰਖਪਾਲ, ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਸ਼ਕਕ ਅਤੇ ਕਾਲੀ।

ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਨੌਂ ਨਾਮ ਹਨ

ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ।

ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇਗਾ

ਯੋਗਿਨੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 2024: ਯੋਗਿਨੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ 4 ਅਦਭੁਤ ਸੰਜੋਗ, ਜਾਣੋ ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ।

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ABPLive.com ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।Source link

 • Related Posts

  ਗੁਜਰਾਤ ਚੰਡੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ

  ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ: ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਡੇਂਗੂ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ…

  ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ

  ਲੋਕ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਮੁਹਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ: ਟਰੰਪ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਕ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀ-ਮਾਰਕੀਟ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 55% ਵਧਿਆ

  ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ: ਟਰੰਪ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਕ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀ-ਮਾਰਕੀਟ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 55% ਵਧਿਆ

  Uljh Trailer Launch Event: ‘ਉਲਝ’ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਂਚ ਈਵੈਂਟ ‘ਚ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਹਨਵੀ ਕਪੂਰ, ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ

  Uljh Trailer Launch Event: ‘ਉਲਝ’ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲਾਂਚ ਈਵੈਂਟ ‘ਚ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਹਨਵੀ ਕਪੂਰ, ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ ਦਿੱਤੀ

  ਗੁਜਰਾਤ ਚੰਡੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ

  ਗੁਜਰਾਤ ਚੰਡੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲੱਛਣ

  ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਅਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਤਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ

  ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯੇਅਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਤਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ

  ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਅਤੇ ਫੀਸ

  ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਅਤੇ ਫੀਸ

  ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 20.98 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਆਯਾਤ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 56.18 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।

  ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 20.98 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਆਯਾਤ 4.9 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਕੇ 56.18 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ।