ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ


ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 7-8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਂਦ 'ਤੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਭੋਜਨ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 7-8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਂਦ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਭੋਜਨ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਭਾਰ ਵਾਲੇ 15 ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖੰਡ, ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਸਧਾਰਣ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਨੀਂਦ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਾਧਾਰਨ ਭਾਰ ਵਾਲੇ 15 ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖੰਡ, ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਸਧਾਰਣ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਨੀਂਦ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜਾਂ ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜਾਂ ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਜਾਂ ਕਸਰਤ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਚੈਰੀ ਦਾ ਜੂਸ, ਅਖਰੋਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ।

ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਚੈਰੀ ਦਾ ਜੂਸ, ਅਖਰੋਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ।

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 01 ਜੁਲਾਈ 2024 06:04 PM (IST)

ਸਿਹਤ ਫੋਟੋ ਗੈਲਰੀ

ਸਿਹਤ ਵੈੱਬ ਕਹਾਣੀਆਂSource link

 • Related Posts

  ਦਿਲ ਦਾ ਫਟਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ?

  ਦਿਲ ਦਾ ਫਟਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਕੰਧ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ…

  ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਮਿਥਿਹਾਸ ਬਨਾਮ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ abp ਹਿੰਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਰੀਜ਼

  ਅਕਸਰ, ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ‘ਚ ਕੈਫੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਨੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੂੰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਜੇਮਸ ਕੈਮਰਨ ਫਿਲਮ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ | ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਨੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੇ ‘ਅਵਤਾਰ’ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ

  ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਨੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੂੰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਜੇਮਸ ਕੈਮਰਨ ਫਿਲਮ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ | ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਨੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੇ ‘ਅਵਤਾਰ’ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ

  ਦਿਲ ਦਾ ਫਟਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ?

  ਦਿਲ ਦਾ ਫਟਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ?

  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀ

  ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ OBC ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

  ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ OBC ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

  ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਐਚਯੂਐਲ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਸੈਕਸ-ਨਿਫਟੀ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ

  ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਐਚਯੂਐਲ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚਾਈ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਸੈਕਸ-ਨਿਫਟੀ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਇਆ

  ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਮਰਚੈਂਟ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟਵਿੰਕਲ ਖੰਨਾ ਦਾ ਪਰਸ ਫੜਿਆ, ਨੇਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

  ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਮਰਚੈਂਟ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਟਵਿੰਕਲ ਖੰਨਾ ਦਾ ਪਰਸ ਫੜਿਆ, ਨੇਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ