ਹੈਪੀ ਗੰਗਾ ਦੁਸਹਿਰਾ 2024 ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਚਿੱਤਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਵਾਲੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ


ਗੰਗਾ ਦੁਸਹਿਰਾ 2024 ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ: ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਗੰਗਾ ਜੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਗੰਗਾ ਮਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜਾ ਭਗੀਰਥ ਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਦੁਸਹਿਰਾ 16 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿਓ।

ਹਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ,
ਖੁਸ਼ੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਹੱਲ,
ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੂੰ,
ਪੂਰੇ ਆਦਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ
ਹੈਪੀ ਗੰਗਾ ਦੁਸਹਿਰਾ 2024 ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ: ਗੰਗਾ ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਜੋ

ਉਹ ਸਰਾਪ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਸੀ,
ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹੈਪੀ ਗੰਗਾ ਦੁਸਹਿਰਾ 2024 ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ: ਗੰਗਾ ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਜੋ

ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਂਗਾ।
ਯਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੰਗਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮੁਬਾਰਕ
ਹੈਪੀ ਗੰਗਾ ਦੁਸਹਿਰਾ 2024 ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ: ਗੰਗਾ ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਜੋ

ਗੰਗਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਤਾਲੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ,
ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗੰਗਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮੁਬਾਰਕ

ਹੈਪੀ ਗੰਗਾ ਦੁਸਹਿਰਾ 2024 ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ: ਗੰਗਾ ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਜੋ

ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ਪ੍ਰਣਾਮ
ਗੰਗਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਤਾਲੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ,
ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਗੰਗਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮੁਬਾਰਕ
ਹੈਪੀ ਗੰਗਾ ਦੁਸਹਿਰਾ 2024 ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ: ਗੰਗਾ ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਜੋ

ਗੰਗਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਤਾਪ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਪ ਰੁੱਖ ਹੈ।
ਨੇਕੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਾਪ, ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਗੰਗਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮੁਬਾਰਕ
ਹੈਪੀ ਗੰਗਾ ਦੁਸਹਿਰਾ 2024 ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ: ਗੰਗਾ ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਜੋ

ਰਾਮ ਰਮੇਤਿ ਰਾਮੇਤਿ, ਰਾਮੇ ਰਾਮੇ ਮਨੋਰਮੇ।
ਹੇ ਸੁੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ
ਗੰਗਾ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮੁਬਾਰਕ
ਹੈਪੀ ਗੰਗਾ ਦੁਸਹਿਰਾ 2024 ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ: ਗੰਗਾ ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਜੋ

ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ 2024: ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਦਿਨ ਨਿਰਜਲਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ।

ਗੰਗਾ ਦੁਸਹਿਰਾ 2024: ਗੰਗਾ ਦੁਸਹਿਰੇ ‘ਤੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਟੋਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ।

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ ABPLive.com ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।Source link

 • Related Posts

  ਹੈਪੀ ਸਾਵਨ 2024 ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ

  ਸਾਵਣ 2024 ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ: ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਵਣ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 22 ਜੁਲਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਵਣ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ…

  ਦਿਲ ਦਾ ਫਟਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ?

  ਦਿਲ ਦਾ ਫਟਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀ ਕੰਧ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਹੈਪੀ ਸਾਵਨ 2024 ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ

  ਹੈਪੀ ਸਾਵਨ 2024 ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ

  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 2050 ਤੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ

  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 2050 ਤੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ

  ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਜੇਡੀਐਸ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ

  ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੋਏ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟੀਡੀਪੀ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਜੇਡੀਐਸ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ

  ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ DPSUs ਲਈ 346 ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ

  ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ DPSUs ਲਈ 346 ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ

  ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਨੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੂੰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਜੇਮਸ ਕੈਮਰਨ ਫਿਲਮ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ | ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਨੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੇ ‘ਅਵਤਾਰ’ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ

  ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਨੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੂੰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਜੇਮਸ ਕੈਮਰਨ ਫਿਲਮ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ | ਪਹਿਲਾਜ ਨਿਹਲਾਨੀ ਨੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੇ ‘ਅਵਤਾਰ’ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ

  ਦਿਲ ਦਾ ਫਟਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ?

  ਦਿਲ ਦਾ ਫਟਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ?