ਹੈੱਡਫੋਨ ਜਾਂ ਈਅਰਫੋਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।


ਅੱਜਕਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਅਤੇ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੈੱਡਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਈਅਰਫ਼ੋਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।  ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਜਾਂ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ? br ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈੱਡਫੋਨ ਜਾਂ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੈੱਡਫੋਨ ਜਾਂ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 

 • ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਤੇ: ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਫੋਨ ਜਾਂ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਰਤੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲ਼ੇਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਈਅਰਫੋਨ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਅਤੇ ਜਲਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਨ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਸਿਰ ਦਰਦ: ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਫੋਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਧਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੈੱਡਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣੋ 

 • ਰੱਖੋ ਵਾਲੀਅਮ ਘੱਟ: ਹੈੱਡਫੋਨ ਜਾਂ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੱਧਮ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। 
 • ਬ੍ਰੇਕ ਲਓ: ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਓ।
 • ਸਫ਼ਾਈ: ਹੈੱਡਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਈਅਰਫ਼ੋਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚੋ। 
 • ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ: ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਅਤੇ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ 

 • ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਹੈੱਡਫੋਨ ਜਾਂ ਈਅਰਫੋਨ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਵੀ।
 • ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ: ਜੇਕਰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 
ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹਰ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਧਿਆਨSource link

 • Related Posts

  ਆਜ ਕਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਮੇਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ

  ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਅੱਜ 14 ਜੁਲਾਈ 2024:ਅਸ਼ਟਮੀ ਤਿਥੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 05:26 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਵਮੀ ਤਿਥੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਰਾਤ 10:07 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਿੱਤਰਾ ਨਕਸ਼ਤਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਤੀ ਨਕਸ਼ਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੁਆਰਾ…

  ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਬਾਹੂ ਰਾਧਿਕਾ ਮਾਰਚੈਂਟ ਮੇਕਅੱਪ ਕਲਾਕਾਰ ਲਵਲੀਨ ਰਾਮਚੰਦਾਨੀ ਐਕਵਾ ਯੋਗਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ

  ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਕਵਾ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ਾਸਨ, ਤਾਡਾਸਨ, ਕੋਨਾਸਨ ਅਤੇ ਗਰੁਡਾਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਵਲੀਨ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਐਕਵਾ ਯੋਗਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਸਾਫਟਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਪੇਟੀਐੱਮ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

  ਸਾਫਟਬੈਂਕ ਨੇ ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਪੇਟੀਐੱਮ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

  ਦਿਵਿਆ ਭਾਰਤੀ ਅਨਟੋਲਡ ਸਟੋਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਰਹੱਸ ਫਿਲਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਤੀ ਅਣਜਾਣ ਤੱਥ

  ਦਿਵਿਆ ਭਾਰਤੀ ਅਨਟੋਲਡ ਸਟੋਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਰਹੱਸ ਫਿਲਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਤੀ ਅਣਜਾਣ ਤੱਥ

  ਆਜ ਕਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਮੇਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ

  ਆਜ ਕਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ 14 ਜੁਲਾਈ 2024 ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨ ਮੇਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ

  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ 2024 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਰੂਪੌਲੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਆਰਜੇਡੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ

  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ 2024 ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਰੂਪੌਲੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਜੇਡੀਯੂ ਆਰਜੇਡੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ

  ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਰਾਧਿਕਾ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ੁਭ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀਓ ਵਰਲਡ ਸੈਂਟਰ

  ਅਨੰਤ ਅੰਬਾਨੀ ਰਾਧਿਕਾ ਵਪਾਰੀ ਸ਼ੁਭ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀਓ ਵਰਲਡ ਸੈਂਟਰ

  ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਬਾਹੂ ਰਾਧਿਕਾ ਮਾਰਚੈਂਟ ਮੇਕਅੱਪ ਕਲਾਕਾਰ ਲਵਲੀਨ ਰਾਮਚੰਦਾਨੀ ਐਕਵਾ ਯੋਗਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ

  ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਬਾਹੂ ਰਾਧਿਕਾ ਮਾਰਚੈਂਟ ਮੇਕਅੱਪ ਕਲਾਕਾਰ ਲਵਲੀਨ ਰਾਮਚੰਦਾਨੀ ਐਕਵਾ ਯੋਗਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ