EPF ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਇਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ


EPF ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 1995 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ EPF ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾਣੋ ਇਸਦੀ EPF ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਹੈ।

10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ

ਈਪੀਐਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਪੀਐਫਓ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਗਾਹਕ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ EPFO ​​ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋ ਅਤੇ EPS ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ 60 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ।

EPF ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

1. ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ EPF ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ epfindia.gov.in ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।
2. ਅੱਗੇ “EDLI ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ” ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।
3. ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ।
4. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, EDLI ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ

ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ EPF ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ EPS ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੋਨਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 50 ਤੋਂ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 58 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੋਟਿਸ: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਣੋ ਨੋਟਿਸ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ।Source link

 • Related Posts

  MRF RBL ਬੈਂਕ HCL Tech ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਬਜਟ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਗੇ

  ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੇਮਕੋ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ, ਕਾਰਬੋਰੰਡਮ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਿਮਟਿਡ, ਚੈਮਬੋਂਡ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਿ., ਡੀ.ਐੱਚ.ਪੀ. ਇੰਡੀਆ ਲਿ., ਦਿਵਗੀ ਟੋਰਕਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਲਿ., ਐਕਸਾਈਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿ., ਹੈਪੀ ਫੋਰਜਿੰਗਜ਼ ਲਿ., ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਟਲਸ ਐਂਡ ਫੇਰੋ ਅਲੌਇਸ ਲਿ.,…

  ਆਈਪੀਓ ਅੱਗੇ ਬਜਟ ਹਫ਼ਤਾ ਇੱਥੇ 8 ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ 8 ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਅਸਤ ਰਹੇਗਾ

  ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਓ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ 8 ਨਵੇਂ IPO ਲਾਂਚ…

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਕੰਵਰ ਯਾਤਰਾ ਨਿਯਮ ਕਤਾਰ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਢਾਬੇ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ

  ਕੰਵਰ ਯਾਤਰਾ ਨਿਯਮ ਕਤਾਰ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਢਾਬੇ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ

  MRF RBL ਬੈਂਕ HCL Tech ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਬਜਟ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਗੇ

  MRF RBL ਬੈਂਕ HCL Tech ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਬਜਟ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਗੇ

  ਜਦੋਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਘੁਰਾੜੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਕਹਾਣੀਆ

  ਜਦੋਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੇ ਘੁਰਾੜੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਕਹਾਣੀਆ

  ਕੰਵਰ ਯਾਤਰਾ 2024 ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਕਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ

  ਕੰਵਰ ਯਾਤਰਾ 2024 ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸਾਵਣ ਮਹੀਨੇ ਕਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵ ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ

  ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ

  ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ

  ਯੂਪੀ ‘ਚ ਯੋਗੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਿਪਕਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਪੋਸਟਰ

  ਯੂਪੀ ‘ਚ ਯੋਗੀ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਿਪਕਿਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਪੋਸਟਰ