UIDAI 14 ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਣੋ


ਮੁਫ਼ਤ ਆਧਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ UIDAI ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। UIDAI ਨੇ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ‘ਚ ਆਧਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। MyAadhaar ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਮੁਫਤ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਗੂ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

UIDAI ਨੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਮੁਫਤ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 14 ਜੂਨ, 2024 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ‘ਚ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ 14 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋ।

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਲਿੰਗ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵੇਰਵੇ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਆਦਿ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ‘ਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

 • ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ UIDAI ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਓ।
 • ਇੱਥੇ ਆਧਾਰ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।
 • ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਪਡੇਟ ਐਡਰੈੱਸ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।
 • ਅੱਗੇ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ OTP ਦਰਜ ਕਰੋ।
 • ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੋ।
 • ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
 • ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤੇ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ UIDAI ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰੋ।
 • ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਅੱਪਡੇਟ ਬੇਨਤੀ ਨੰਬਰ (URN) ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਧਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ITR ਫਾਈਲਿੰਗ: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆSource link

 • Related Posts

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਭਾਰਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ

  ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ…

  ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਜਟ ‘ਚ ਮਿਲਿਆ ‘ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ’, ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇਵੇਗਾ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। Source link

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  You Missed

  ਬਜਟ 2024 ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ

  ਬਜਟ 2024 ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ

  ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੋਹੇਬ ਚੌਧਰੀ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ | ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਅੱਤਵਾਦੀ: ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ‘ਤੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ

  ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੋਹੇਬ ਚੌਧਰੀ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ | ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਅੱਤਵਾਦੀ: ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ‘ਤੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ

  ਕੋਇਨਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਕਰੀਅਰ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ

  ਕੋਇਨਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਕਰੀਅਰ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ

  ਸਾਵਣ 2024 ਸ਼ਰਵਣ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ ਜਾਣੋ ਤੀਜ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖਾਂ

  ਸਾਵਣ 2024 ਸ਼ਰਵਣ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਰੀਖਾਂ ਜਾਣੋ ਤੀਜ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨਾਗ ਪੰਚਮੀ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖਾਂ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਏਈ ਬਹਿਰੀਨ ਕੁਵੈਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਓਮਾਨ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੂਏਈ ਬਹਿਰੀਨ ਕੁਵੈਤ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਓਮਾਨ ਕਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ 15000 ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ

  ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2024 ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ 5000 ਤੋਂ 15000 ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ